Deze juridische mededelingen omvatten de algemene voorwaarden voor toegang tot en gebruik van deze website


Deze juridische mededeling omvat de algemene voorwaarden voor toegang tot en het gebruik van deze website, hierna te noemen "Ibizarentahouse ®" en de levering en de aankoop van producten en diensten van het bedrijf, beschikbaar voor de gebruiker van www.Ibizarentahouse.nl  Neem voor alle informatie over het bedrijf zijn producten en diensten contact met ons op: info@Ibizarentahouse.nl

Het gebruik van de website en de aankoop van een product of dienst door de gebruiker  impliceert uitdrukkelijke en volledige aanvaarding van deze voorwaarden en bepalingen zoals gepubliceerd op het moment dat de gebruiker  toegang heeft tot "Ibizarentahouse ®", zonder afbreuk te doen aan de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op een aantal van de specifieke diensten van "Ibizarentahouse ®", de gebruiker word aangeraden om zorgvuldig de voorwaarden en de instructies te lezen op de webpagina´s elke keer dat u toegang hebben tot deze pagina´s.

"Ibizarentahouse ®" (merknaam van Hoteles Dispersos SL) biedt de bezoekers van deze website een aantal gegevens op basis van Wet 34/2002 van 11 juli - LSSICE de “Servicios de la Sociedad y la Información de Comercio Electrónico”, Dit is een verplichte registrering voor, zowel de ontvangers van de dienst en voor de bevoegde organen.

Bedrijfsnaam: Hoteles Dispersos SL, NIF: B 63562706.
Registratie-gegevens: geregistreerd in Barcelona, Volume 36745, Folio 25, Blad B 284956, Inscription 1
Adres: PO 116-07.850 - Sant Carles de Peralta - Ibiza - Spanje 0034 971 326 032.
Email: info@Ibizarentahouse.nl

"Ibizarentahouse ®" is een website voor verhuur van vakantiewoningen via het internet. De website heeft tot doel informatie over de bedrijfsactiviteiten, initiatieven, producten en diensten in het algemeen te bieden, betrekkingen te bevorderen en tot het leveren van producten en diensten aan de klanten en partners van "Ibizarentahouse ®". Het doel van deze juridische mededelingen is het reguleren van het gebruik van de website, de acquisitie, verwijdering van producten, diensten en biedt "Ibizarentahouse ®" aan de gebruikers van deze website, toegang tot de inhoud van deze website, zonder kosten en dat op basis van deze juridische mededelingen en eventuele specifieke mededelingen voor bepaalde inhoud, producten of diensten aan.

Het Intellectuele eigendom  van "Ibizarentahouse ®"

Alle op deze website geplaatste pagina’s evenals de structuur, design, geluid, beelden, software en de broncode, zijn het eigendom van "Ibizarentahouse ®". Deze worden beschermd door de regels van het intellectuele eigendom. De foto’s die worden gehost op  www.Ibizarentahouse.nl  zijn volledig eigendom van "Ibizarentahouse ®". Reproductie, wijzigingen, distributie op een publieke website of één van deze elementen mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Ibizarentahouse ®. worden gedaan.

Bescherming van persoonsgegevens (LOPD)

"Ibizarentahouse ®". respecteerd de privacy van de gebruikers. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 5, 15/1999 van 13 december, Spaanse organieke wet van Bescherming Persoonsgegevens (LOPD), worden alle persoonlijke gegevens die door de gebruikers tijdens registreren op deze webpagina  opgeslagen is in een geautomatiseerd bestand welke eigendom is van "Ibizarentahouse ®". "Ibizarentahouse ®". informeert u dat de persoonlijke gegevens die u invult en worden weergegeven op onze website, evenals de gegevens of transactie uitgevoerd via www. Ibizarentahouse.nl, vertrouwelijk worden behandeld en verzameld in een bestand van Hoteles Dispersos SL - NIF: B 63562706.

Het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens beheren wij voor uitbreiding en verbetering van de dienstverlening aan de gebruiker. U heeft  recht op toegang, rectificatie, annulering van persoonsgegevens in het kader van de bepalingen en voorwaarden die in de LOPD zijn op genomen. Voor info en veranderingen kunt u ons bellen op 0034 971 326 032 of een email sturen naar info @ Ibizarentahouse.nl, vergezeld van een fotokopie van identiteitskaart of paspoort of per adres aan "Ibizarentahouse ®".

Wijzigingen


Met het oog op het verbeteren van de prestaties van de website, behoudt "Ibizarentahouse ®". zich het recht voor ten alle tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker, wijzigingen, uitbreidingen, eenzijdig op te schorten van de presentatie, configuratie, technische specificaties en website diensten te doen op de website. Eventuele wijzigingen worden van kracht vanaf de datum van publicatie en zullen bindend zijn aan elke gebruiker die toegang heeft tot de pagina na publicatie. Deze voorwaarden kunnen worden opgeslagen en afgedrukt door de gebruiker met behulp van de "Print"-functie.

Vrijwaringsclausule

"Ibizarentahouse ®" is niet verantwoordelijk voor typefouten, drukfouten, noch de juistheid van de bevatte informatie daarin, noch de anonieme meningen van mensen en/of bedrijven op deze website, pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website".  Mocht een object tussentijds worden verkocht dan is "Ibizarentahouse ®" niet verantwoordelijk maar zal er een vergelijkbaar object worden aangeboden.
Hyperlinks.

"Ibizarentahouse ®".neemt geen verantwoordelijkheid voor externe links die leiden naar websites van derden die worden geplaatst op onze website, ook neemt "Ibizarentahouse ®" geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, informatie of diensten die worden weergegeven en of aangeboden op deze sites omdat "Ibizarentahouse ®" geen controle over deze sites heeft.

 

HOTELES DISPERSOS S.L. - NIF: B 63562706 Registro Mercantil de Barcelona Tomo 36745, Folio 25, Hoja B 284956, Inscripción 1ª 

Apartado 116 - 07850 - Sant Carles de Peralta - Ibiza - Spain    Tel. 0034 971 326 032 - Skype: ibizarentahouse 
www.ibizarentahouse.nl       e-mail: info@ibizarentahouse.nl